Изберете българското!

hotel
Мар.17

Изберете българското!

Blog no responses

Защо да изберем Българското черноморие?

Българското Черноморие е богато с дълги златни плажове, чисто море и невероятно ранообразие от куроти и ваканционни комплекси. Тук всички гости намират своя рай – и семействата с деца, и младите хора, търсещи забавление, и любителите на приро­ дата, които предпочитат тиха и спокойна почивка.
Българското Черноморие предлага многобройни и разнообразни възможности за почивка и забав­ ление. Дълго цели 378 км, то включва 70 плажа, много заливи, живописни устия на реки с красиви лонгозни гори и прекрасно съчетание между пла­ нински и морски климат. Българските плажове са популярни в целия свят с финия си и чист пясък. 11 български плажа бяха отличени през 2010 г. със „Син флаг” – оценка за чиста и екологична среда.
Черноморското крайбрежие на България е много подходящо за наблюдение на инте­ ресни и редки видове птици. Причината за това е, че над него преминава Via Pontica – един от главните маршрути за миграция на прелетните птици от Европа към Афри­ ка. Многобройни резервати, разположе­ ние по цялото крайбрежие, опазват ред­ ки и защитени растителни и животински видове. Доброто отношение към приро­ дата и нейното богатство ни възнаграж­ дава с прекрасни крайречни гори, краси­ ви местности и богато биоразнообразие.

Вашият коментар